Samenwerken en teambuilding

 • Deze module gaat over de samenwerking binnen het team. Een moment om de peilstok te steken in de bedrijfscultuur en het ‘overall’ teamgevoel. Hoe gaat het nu met de onderlinge samenwerking? 

• We bepalen de status van het team en bepalen welke tools we nodig hebben om de band en de samenwerking te versterken, de betrokkenheid te vergroten en meer resultaatgericht te kunnen werken. 

Deze module kan desgewenst aangevuld worden met individuele gesprekken met medewerkers, om persoonlijke effectiviteit en de effectiviteit op de werkvloer te onderzoeken.