Teamontwikkeling en changemanagement

 • Deze module start met het vooraf uitgeven van informatie over de teamfasen van Tuckman, zodat de medewerkers voorkennis hebben. 

• Er wordt een tijdens de training een analyse gemaakt van de effectiviteit van het team op basis van de teamfasen van Tuckman. De verbeterpunten die hieruit naar voren komen, brengen we samen in kaart. 

• Op basis van de theorie en het model van Kotter gaan we dieper in op 8 succesfactoren voor verandering en leren de teamleden deze stappen concreet toe te passen. 

• Inzicht van fases van teamontwikkeling en belangrijkste verbeterpunten hieruit. 

Borging door middel van ‘start-stop-denk-doe’ en het uitvoeren van acties.